Reizen in de Tijd - Erfgoed leerlijn


Op dit moment
Gemeente Epe, Heerde en Oldebroek
Mijn naam is Elsebeth Hoeven. In opdracht van Gelders Erfgoed heb ik de digitale doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd (RidT) ontwikkeld. RidT is een leerlijn cultuuronderwijs voor basisschoolleerlingen. Al reizend in de tijd ontdekken leerlingen hun plek in de samenleving en wat cultureel erfgoed daarin betekent. RidT is tot stand gekomen dankzij subsidie van het programma Cultuur met Kwaliteit (CMK) en met de inzet van veel mensen.
Rode draden
Door de leerlijn lopen twee rode draden: de leerlijnen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wat bewaart…’. In ‘Wie ben ik?’ onderzoekt de leerling zijn culturele identiteit. In ‘Wie wat bewaart…’ ontdekt de leerling het erfgoed uit zijn eigen omgeving. Langs de rode draden lopen elf thema’s die aansluiten bij het leerplan op school.
Praktisch
In elk leerjaar behandelen de leerlingen 1 of 2 thema´s. Dat gebeurt in een lessenserie van 3- 4 lessen. De leerkracht geeft zelf 2 lessen. Daarnaast is er een erfgoedles: de klas bezoekt een instelling of een deskundige komt in de klas. Dit zijn lessen op maat gemaakt zodat ze goed aansluiten op de thema’s in de klas. In deze bezoeklessen zien en ervaren de leerlingen het erfgoed in het echt. Verder is er waar het kan een workshop over het thema van een (kunst)vakdocent aan het thema gekoppeld. 
Website
Op de website www.reizenindetijd.nl is al het materiaal te vinden dat de leerlingen nodig hebben om deze reis te maken: het is de virtuele gereedschapskist voor leerlingen en leerkrachten. Er zijn opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, presentaties, handleidingen en games te vinden. Ook het aanbod van de instellingen en vakdocenten staat op de website. Ingeschreven scholen kunnen daarnaast ook gebruik maken van het digitale portfolio op de website.
 Bezoeklessen in Epe, Heerde en Oldebroek
Cultuurplein Noord-Veluwe heeft mij gevraagd om voor scholen in de gemeente Epe, Oldebroek en Heerde samen met de erfgoedinstellingen bezoeklessen te ontwikkelen of aan te passen. De erfgoedinstellingen zijn enthousiast over het project en samen zijn we druk bezig de lessen te ontwikkelen. Deze lessen zullen het volgende schooljaar beschikbaar zijn voor de deelnemende scholen. 
Elsebeth Hoeven | bureau mevrouw hoeven
 
Kijk voor meer informatie naar de film over de leerlijn:

Een film van Björn Sluiter en Taatske Pieterson