Direct inschrijven

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

  Gegevens leerling
 1. Gegevens betalingsplichtige
 2. Inschrijving

  Bovenstaande leerling geeft zich op voor de volgende cursus.

 3. Gezinskorting

  Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor gezinskorting (zie onze algemene voorwaarden)

 4. Betaling in termijnen

  Termijnbetaling is mogelijk als u Cultuurplein Noord Veluwe machtigt het cursus/lesgeld automatisch te incasseren. U dient hiervoor onder- staande SEPA-incassomachtiging volledig in te vullen. (zie onze algemene voorwaarden).

  Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij bedragen boven de € 50,-

 5. SEPA-incassomachtiging (indien gewenst)

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 1) Cultuurplein Noord Veluwe om gedurende het seizoen 2021/2022 een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om de verschuldigde termijnbedragen af te schrijven wegens aan betalingsplichtige gefactureerde cursussen, lessen, lezingen en/of workshops, en aan 2) uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Cultuurplein Noord Veluwe. Het termijnbedrag wordt twee weken na het versturen van de factuur geïncasseerd. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 6.   IBAN converter
 7. Algemene Voorwaarden