Bezuinigingen

Behoud Cultuurplein in Heerde

De gemeente Heerde heeft een bezuiniging van €100.000 aangekondigd op Cultuurplein Noord Veluwe. Danslessen, muzieklessen, musicallessen en lessen beeldende vormgeving zullen dan verdwijnen uit de Heerd. Bovendien zal het werk in de scholen, voor kwetsbare groepen & erfgoed zwaar onder druk staan.

Teken daarom de petitie tegen de bezuinigingen via deze link.


Inwoners van de gemeente Heerde voor kwalitatief goed en betaalbaar kunstonderwijs in Heerde.
De voorgestelde bezuinigingen op kunst en cultuur door de gemeente Heerde worden volledig bij Cultuurplein Noord Veluwe neergelegd.

Hierdoor dreigen muziek-, dans-, musical- en beeldende lessen te verdwijnen. 

Dit betekent geen creatieve lessen meer op een betaalbaar niveau in de Heerd.

Geen innovatie en creatieve slagkracht voor kwetsbare groepen.

Een groot verlies voor de leefbaarheid en culturele ontwikkeling in ons fraaie dorp.

We begrijpen dat er bezuinigd moet worden op o.a. de culturele sector. Maar de voorstellen zoals die er nu liggen slaan een bijl aan de wortel van een fantastische culturele voorziening waar veel gemeentes jaloers op kunnen zijn.

Wij verzoeken de bezuinigingen niet volledig bij Cultuurplein neer te leggen maar te verdelen over de gehele sector.

Op maandagavond 5 november was er een geslaagde protestactie bij het gemeentehuis in Heerde en heeft onze directeur, Rinette van der Vliet,  ingesproken tijdens de raadsvergadering. Dank aan ouders en leerlingen voor jullie aanwezigheid!

Hierbij de link naar haar speech.

            Op maandag 3 december zal Rinette nogmaals inspreken tijdens de raadsvergadering. Doel is om het proces van de inspraak te bewaken. Uw stem mag gehoord worden! 

Hierbij de link naar haar speech op 3 december.

Promofilm

Om iedereen te laten weten wat Cultuurplein Noord Veluwe allemaal doet voor de gemeentes waarvoor we werken zijn we bezig met een promotiefilm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van foto en filmmateriaal van de afgelopen jaren. Naast centrum voor de kunsten met muziekles, dansles en lessen beeldende vormgeving voor jong en oud doen we namelijk meer. 

1. Centrum voor de kunsten in de gemeentes Epe en Heerde.
2. Cultuurmakelaardij voor alle kunstlessen en erfgoedlessen op scholen. Ook de meesters en juffen krijgen bij ons les over hoe ze kunst kunnen integreren in de gewone lessen. Creatief denken is 1 van de belangrijkste vaardigheden voor onze snel veranderende samenleving. Dit geldt ook voor de gemeentes Hattem en Oldebroek. Op erfgoed gebied organiseren we in samenspraak met de provincies en verschillende gemeentes tal van activiteiten.
3. Sociale domein. Voor de kwetsbare groepen in de samenleving zijn we actief. Van het organiseren van concerten in verzorgings tehuizen, de organisatie van Wereld Alzheimerdag Noord Veluwe tot onze NAH schildersgroep. Er gaat op dit gebied nog veel meer gebeuren als de gemeente dit toelaat! Met onze deelname bij KOM Gelderland zit Heerde op de 1e rij daar waar het gaat over projecten voor participatie, op weg naar een inclusieve samenleving.