Stichting Leergeld Noord Veluwe

Stichting Leergeld Noord Veluwe

Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Zelfs de aanschaf van schoolbenodigdheden levert steeds vaker problemen op. Daarom geeft Stichting Leergeld hen praktische hulp om mee te doen. Dat is goed voor het kind én goed voor de samenleving.

Leergeld Noord Veluwe werkt in de gemeenten: Epe,  Hattem,  Heerde en  Oldebroek.
Bij Leergeld kunt u aanvragen doen voor onder meer: lidmaatschap van een sportclub, gymnastiekvereniging of scouting, lessen bij een muziekschool, deelname aan kamp of schoolreis, sportkleding, sport- of balletschoenen of bijzondere schoolkosten. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is ook een fiets of computer mogelijk.
De ondersteuning die Leergeld Noord Veluwe geeft is altijd in aanvulling op voorzieningen die de gemeenten of het rijk bieden.

Link naar de website voor meer info en om ondersteuning aan te vragen.