Inschrijven

De inschrijving dient, voorafgaande aan de start van de cursus/de eerste muziek-/ zang-/dansles, schriftelijk te geschieden. U kunt zich op verschillende manieren voor alle lessen en cursussen inschrijven:
 1. Voor elke cursus dient u een afzonderlijke inschrijving in te vullen.
 2. De inschrijving geldt voor het seizoen 2019/2020. Inschrijvingen voor korte cursussen gelden voor de gehele cursusperiode.
 3. De inschrijving kan alleen worden gehonoreerd indien het les-/cursusgeld betreffende voorgaande seizoenen geheel is voldaan.
 4. Voor het seizoen 2019/2020 kunt u nog inschrijven tot 1 juni 2020.
  Plaatsing
  Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een plaatsingsbevestiging als een cursus doorgaat.
  Na plaatsingsbevestiging van een cursus of gemaakte afspraak voor een muziek-/ zangles bent u verplicht tot het betalen van het desbetreffende les-/cursusgeld.

  Het kan om diverse redenen voorkomen dat een cursist/leerling niet (onmiddellijk) geplaatst kan worden. Wachtlijst-leerlingen hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen bij toelating voor de eerstvolgende les, cursus of het nieuwe seizoen.