60+TV

Info, fit & cultuur in onze regio: Ouderenuur op TV

Veel ouderen durven de deur niet meer uit. We willen deze groep nu wekelijks aanspreken via de lokale televisie. In een aansprekende mix van beweegactiviteiten, lokaal nieuws, creatieve energizers en interessante onderwerpen i.s.m. seniorenweb, repaircafé en politie items kunnen we samen ouderen direct aanspreken. Samen? Ja, we vragen om de samenwerking met jou en je organisatie.

Op initiatief van Jan Bertil Pool van Cultuurplein Noord Veluwe zijn we samen met Ton Hulsebos (volwassenen werker gem Heerde) en Gert Foekens (RTV794) in gesprek gegaan over een televisie uur voor ouderen. In de praktijk blijkt dat veel ouderen niet meer de deur uit durven. Nu is dit door corona extra duidelijk geworden. De angst zit er goed in. Op activiteiten waar in het verleden veel mensen op afkwamen komen nu soms slechts 30% of zelfs geen mensen. Op een informatieve avond over babbeltrucs i.s.m. de politie kwamen geen aanmeldingen. Juist nu is deze informatie hard nodig. 

Programma met een mix van:

beweegactiviteiten met Zitfit, dans thuis, fysio.
lokaal nieuws
Informatief achtergronden: politie, seniorweb, 
Repair café met eenvoudige DIY tips
entertainment met regionaal talent van o.a. You’ve Got Talent, Cultuurplein, artiesten etc.
Cultuur: workshops, hoe werkt de filmliga Epe, voorstellingen de Heerd.
Vaste onderdelen zijn de column Gait van de Renderklippen door Dick van der Veen met mooie verhalen in het dialect!.


Dagelijks te zien bij KPN 1468, bij Ziggo op 36 of 328
Ook via RTV794.nl onder het kopje Live-beeld.

De coördinatie van het programma ligt bij Ton Hulsebos en ondergetekende.
De technische realisatie bij RTV794 , Contactpersoon Gert Foekens

Hartelijke groet mede namens,

Ton Hulsebos tonhulsebos@verian.nl

Gert Foekens g.foekens@planet.nl

Jan Bertil Pool jb.pool@cultuurpleinnoordveluwe.nl 0618919448