Cultuurplein Noord Veluwe

Cultuurplein Noord Veluwe is hét centrum voor de kunsten en cultuureducatie. Wij bieden een plek waar je jouw talenten kunt ontdekken en delen. Niet alleen op de verschillende leslocaties  in de gemeente Epe en Heerde staan onze experts en coaches voor je klaar maar wij bieden ook 'Uit Huis' kunst- en cultuurprogramma's op maat aan, gewoon op school of bij jouw bedrijf. 

Cultuurplein Noord Veluwe maakt zich sterk voor: Een breed kunst- en cultuuraanbod
Cultuurplein Noord Veluwe wil alle inwoners actief betrekken bij haar amateurkunst- en cultuuraanbod. Hiervoor bieden wij een breed scala aan lessen, cursussen en workshops. Ook onze filmliga in Epe mag niet onvermeld blijven met kwaliteitsfilms voor een prettige prijs.

Toegankelijk aanbod
Cultuurplein Noord Veluwe initieert een cursusaanbod dat deelname aan het maatschappelijk verkeer bevordert. Cultuurplein Noord Veluwe is toegankelijk voor iedereen op de Noord Veluwe. Toegankelijkheid betekent in deze fysiek, goed ontsloten aanbod, maar ook met een aansprekend aanbod.

Streven naar kwaliteit
Cultuurplein Noord Veluwe wil zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig cursusaanbod en een eersteklas dienstverlening. Niet alleen proberen wij onze interne kwaliteiten hiertoe in te zetten. Ook blijven we in gesprek met o.a. onze cursisten en leerlingen, met onze samenwerkingspartners en relaties, met overheden en gemeenten. We volgen de trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuur wereld. Kortom, we luisteren, leren en blijven ontwikkelen.

Samenwerking en interactie
Er liggen grote kansen op het gebied van samenwerking met andere instanties, gebieden en sectoren. Cultuurplein Noord Veluwe wil nadrukkelijk inzetten op cross-overs binnen haar cultuurbeleid; dus tussen de verschillende kunstdisciplines, maar ook tussen de verschillende beleidsterreinen. Ze houdt daartoe nauwlettend de ontwikkelingen van andere cultuurcentra en specifieke instellingen (o.a. scholen, gemeente), maar ook de economische sector (bedrijven) in de gaten. Cultuurplein Noord Veluwe maakt gebruik van kansen, daar waar ze worden geboden.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die structureel kunsteducatie hebben genoten, op latere leeftijd actiever deelnemen aan het culturele leven dan kinderen die deze lessen niet hebben gevolgd.

CULTUUR & ONDERWIJS

Cultuurplein Noord Veluwe beschouwt kunst- en cultuureducatie als haar kerntaak. Kinderen en jongeren zijn het publiek en de makers van de toekomst. Daarom zijn wij het aan onszelf verplicht om kinderen en jongeren te betrekken bij onze activiteiten. Wij willen hen de mogelijkheden bieden om hun creatieve talent te ontplooien en hun kennis op het gebied van Kunst en cultuur te ontwikkelen. Om een kwalitatief goed en origineel kunst- en cultuurprogramma te kunnen aanbieden, zijn Cultuurmakelaars actief. Zij stellen een programma - in nauw overleg met scholen en instellingen - op maat samen, geven hierin advies en begeleiden het educatieve traject op locatie.

Cultuurplein Noord Veluwe biedt scholen in de regio Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek jaarprogramma's, losse projeten en voorstellingen aan op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Leerlingen leren het cultuuraanbod begrijpen, waarderen en ontdekken. Want, wat betekent cultuur voor henzelf en voor de maatschappij? Door de bezieling van onze vakkundige docenten wordt bovenal het plezier van het doen op hen overdragen.

Leerlingen die op school enthousiast zijn geworden voor een bepaalde kunstdiscipline of culturele activiteit vinden gemakkelijk hun weg naar ons kunstencentrum. Want, het les- en cursusaanbod 'in huis' voor kinderen en jongeren sluit nauw aan op ons aanbod 'uit huis'.

EXPOSITIES & VOORSTELLINGEN

Regelmatig laten wij ons in de regio zien. Zo zijn we mede organisator van de Pleinmarkt in Epe, De Culturele markt Heerde en You've Got Talent Epe. Leerlingen geven grote & kleine concerten en dansvoorstellingen. Dat doen wij met passie vanuit ons kunstencentrum, maar ook in samenwerking met andere partijen zoals de provincie, gemeenten, collega-instellingen, (amateur)kunstenaars, serviceclubs en andere profit en non-profit organisaties. Deze samenwerking zorgt voor verbinding en helpt ons onze doelstelling te bereiken: kunst en cultuur moeten open en toegankelijk zijn voor iedereen op de noordelijke Veluwe! Cultuurplein Noord Veluwe als dé ontmoetingsplaats voor kunstzinnige en culturele activiteiten. Bezoek onze kunstlezingen of een film van onze filmliga.