Jeugdfonds Sport & Cultuur

Je kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Zo kan je kind meedoen!
Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, Buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt.

Hoe werkt het?
Stap 1: Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor je kan doen.
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Wie komt in aanmerking?
Een aanvraag indienen voor het Jeugdfonds is gekoppeld aan een aantal spelregels. De belangrijkste is dat het een kind betreft wat woonachtig is in de gemeente Oldebroek met een leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Daarnaast moet de situatie van de kinderen zo zijn dat hun ouders niet in staat zijn om sport voor hun kinderen te betalen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.
Het Jeugdfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdfonds Oldebroek. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.
Klik hier voor alle spelregels van het fonds in de gemeente Oldebroek.

Kindplaats of intermediair aanmelden
De gemeente Oldebroek stelt een vast bedrag beschikbaar per jaar voor het Jeugdfonds. Het kan zijn dat de vraag groter is dan het bedrag en er kinderen op de wachtlijst komen te staan. Daarom kunnen ook verenigingen zelf een kindplaats beschikbaar stellen. Zo kan een kind wat in aanmerking komt volgens de spelregels toch sporten bij de vereniging. Een vereniging die structureel zo'n kindplaats beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds. 
Wilt u zich aanmelden als intermediair om voortaan aanvragen te kunnen indienen, dan kan dat via www.allekinderendoenmee.nl.

Vragen?
Heb je vragen over de mogelijkheid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Oldebroek? Dan kunnen wij je helpen. Neem voor meer informatie voor sport contact op met Goed Bezig Oldebroek. Voor vragen over over cultuuracitiviteiten kun je contact opnemen met de Cultuurmakelaar Joanne Bobbink van Oldebroek via j.bobbink@cultuurpleinnoordveluw.nl.

Meer informatie
www.jeugdfondssportencultuur.nl