Inschrijven

De inschrijving dient, voorafgaande aan de start van de cursus/de eerste muziek-/ zang-/dansles, schriftelijk te geschieden. U kunt zich op verschillende manieren voor alle lessen en cursussen inschrijven:
  1. Voor elke cursus dient u een afzonderlijke inschrijving in te vullen.
  2. De inschrijving geldt voor het seizoen 2020/2021. Inschrijvingen voor korte cursussen gelden voor de gehele cursusperiode.
  3. De inschrijving kan alleen worden gehonoreerd indien het les-/cursusgeld betreffende voorgaande seizoenen geheel is voldaan.
  4. Plaatsing
    Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een plaatsingsbevestiging als een cursus doorgaat.
    Na plaatsingsbevestiging van een cursus of gemaakte afspraak voor een muziek-/ zangles bent u verplicht tot het betalen van het desbetreffende les-/cursusgeld.

    Het kan om diverse redenen voorkomen dat een cursist/leerling niet (onmiddellijk) geplaatst kan worden. Wachtlijst-leerlingen hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen bij toelating voor de eerstvolgende les, cursus of het nieuwe seizoen.